Katarzyna Stanisława Klimaszewska

O mnie

 • Magister ekonomii z 20-letnim doświadczeniem
 • Radna Powiatu Pruszkowskiego dwóch kadencji: 2014-2018 oraz 2018-2023
 • Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Pruszkowskiego kadencji 2014-2018
 • Vice przewodnicząca pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju
 • Pełnomocnik ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030
 • Współautorka Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025
 • Powołana do grona 43 ekspertów wiodących celem tworzenia Strategii rozwoju dla Regionu Warszawskiego Stołecznego
 • Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
 • Mieszkanka Gminy Raszyn

"Od lat wstaję o 6-ej rano. Dzień zaczynam filiżanką kawy. Uwielbiam poniedziałki i pracę na wysokich obrotach. Właściwie pracy zawodowej i społecznej poświęcam się całkowicie. Lubię, gdy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Uwielbiam podejmować trudne wyzwania i nowe projekty.
Przecież o to chodzi, by pracować więcej, robić to mądrzej i starać się bardziej. Bo jeśli dajemy tylko niezbędne minimum, tyle samo otrzymujemy. Podobnie jest i w pracy, i w relacjach.

Dziś wiem, że nie ma żadnego szklanego sufitu. Jeśli jesteś perfekcjonistą, skutecznie pracujesz, rozwijasz się zawodowo, uczysz się i podejmujesz nowe wyzwania, a w pracy społecznej dbasz o ludzi i lokalną społeczność to jest najważniejsze.
Praca społeczna to moja wielka radość i ogromna pasja. Kocham ludzi. Wiara w to co robię społecznie ma dla mnie pewną wartość. Tylko prawdziwa pasja rodzi profesjonalizm."

Katarzyna Stanisława Klimaszewska

Nazywam się Katarzyna Stanisława Klimaszewska. Urodziłam się 13 listopada 1977 roku, w Warszawie. Mam 47 lat. Od urodzenia mieszkam w Raszynie. Jestem dumną raszynianką z wielopokoleniowej raszyńskiej rodziny. Raszyniakami byli moi pradziadkowie i dziadkowie zarówno od strony mamy, jak i taty. W Raszynie mieszkają moi rodzice i moja siostra ze swoją rodziną. Także mój mąż Jan jest raszyniakiem od urodzenia. Raszyn to moje miejsce na ziemi. Tu się wychowałam, tu mam bliższą i dalszą rodzinę, znajomych i przyjaciół.

Pochodzę z rodziny przedsiębiorców. Mój dom rodzinny, w którym się wychowałam znajduje się w samym sercu gminy Raszyn, tuż przy kładce w Al. Krakowskiej. Tata od ponad 45 lat skutecznie zarządza własną firmą i jest członkiem raszyńskiego Cechu Rzemiosł Różnych, który zrzesza rzemieślników różnych branż o wysokich kwalifikacjach oraz wysokim poziomie etycznym i społecznym. Mama od zawsze współuczestniczyła w prowadzeniu rodzinnego przedsiębiorstwa i z niezwykłą starannością troszczyła się o dom.

Rodzice zawsze bardzo dbali o mnie i moją młodszą siostrę, o nasze bezpieczne dzieciństwo, wychowanie, gruntowną edukację i naukę języków obcych. Zabierali nas często do teatru, kina i na balet. Uczęszczałyśmy na zajęcia taneczne i artystyczne, grałyśmy na pianinie i keyboardzie. Wielką wartością dla rodziców była polska tradycja i kultura, dlatego od najmłodszych lat miałyśmy ręcznie haftowane tradycyjne stroje krakowskie i brałyśmy udział w wielu regionalnych wydarzeniach. Mając już kilka lat świetnie jeździłyśmy na łyżwach, bo to ulubiona zimowa forma rekreacji mamy. W wieku 18 lat obowiązkowo miałyśmy prawo jazdy, bo tata uważał, że dziewczyny muszą być niezależne. W wakacje, gdy byłyśmy nastolatkami pracowałyśmy w rodzimej firmie. Rodzice nauczyli nas, że mamy być samodzielne, odpowiedzialne i pracowite.

Swoją edukację rozpoczęłam w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. Wzrastałam aktywnie w szkolnej społeczności, zawsze uczestnicząc w lokalnym życiu. Byłam harcerką, wolontariuszką, członkiem szkolnego chóru dziewcząt, inicjatorem wystaw i pikników. Ta aktywność, gdy miałam kilkanaście lat, była dla mnie wielkim wyzwaniem i ogromną przyjemnością. Społeczną pasję następnie kontynuowałam w samorządzie uczniowskim warszawskiego liceum, jako przewodnicząca i na studiach będąc liderką studenckiego samorządu.

Jestem ekonomistą z ponad 20-letnim doświadczeniem. Ukończyłam studia ekonomiczne z tytułem magistra ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej. Na tej samej uczelni kontynuowałam naukę na studiach podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

W 2011 roku przystąpiłam w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do państwowego egzaminu ze służby przygotowawczej uzyskując także ministerialny Certyfikat Pracownika Samorządowego.

Posiadam ministerialną licencję Zarządcy Nieruchomości oraz Certyfikat Menagera Sportu przy Polskiej Akademii Sportu. Wiedzę pogłębiałam następnie przez wiele lat będąc uczestnikiem wielu szkoleń, kursów i konferencji w zakresie administracji publicznej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, inwestycji terytorialnych i kontroli zarządczej, kończąc m.in. międzynarodowe szkolenie „Fit for Change – budowa platformy handlowej w nowoczesnym cyklu sprzedaży”.

W 2022 roku ukończyłam kolejne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menadżerskiej uzyskując tytuł EMBA Executive Master of Business Administration.

Od 2022 roku jestem doktorantką na Wydziale Prawa warszawskiej uczelni ubiegającą się o stopień doktora nauk prawnych. Dysertacja doktorska jakiej się podjęłam to „Polityka spójności samorządu gminnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju regionu na przykładzie gmin województwa mazowieckiego. Agenda 2030. Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”.

W administracji publicznej pracuję od 2010 roku. Właśnie ta praca sprawia mi największą satysfakcję. Pracę dla mieszkańców traktuję jak swoistą misję i posługę, z wielkim szacunkiem do zarządzania finansami publicznymi oraz dbałości o administrowane mienie.

W Centrum Sportu Raszyn pełnię funkcję dyrektora od 2011 roku, gdzie skutecznie rozwijam lokalny sport i rekreację, tworzę wzrost dochodów w zarządzanej jednostce samorządu gminnego. Aktywnie podnoszę poziom infrastruktury sportowej dla klubów sportowych i sekcji oraz mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych, młodych rodziców z maleńkimi dziećmi.

Na przełomie 2016 i 2017 roku byłam inicjatorem pozyskanych funduszy z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w gminie Raszyn. Następnie współtworzyłam koncepcję Centrum Sportu Raszyn oraz wdrożyłam ten nowy obiekt do funkcjonowania w raszyńskiej społeczności.

Dziś Centrum Sportu Raszyn jest pionierem w regionie w obszarze sportu, rekreacji, integracji społecznej oraz organizacji imprez w skali Mazowsza, Polski i Europy.

Pracując od kilkunastu lat w administracji publicznej wielką uwagę przykładam do lokalnej integracji. Uparcie dążę do podniesienia rangi samorządowej Gminy Raszyn. Pozyskałam dla Gminy Raszyn następujące wyróżnienia: Sportowa Gmina 2014, Sportowa Gmina 2016, Sportowa Gmina 2018, Sportowa Gmina 2019, prestiżowe wyróżnienie „Sportowa Architektura Regionu – Dominanta Mazowiecka dla wielofunkcyjnej hali sportowej w Gminie Raszyn” - 2017 oraz 3. miejsce dla Centrum Sportu Raszyn w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 roku.

Chętnie angażuję się w lokalne życie gminy Raszyn będąc często autorem, inicjatorem i uczestnikiem imprez sportowych, kulturalnych i charytatywnych. Swoją aktywność społeczną realizuję jako Radna Powiatu Pruszkowskiego kadencji 2014-2018 oraz 2018-2023, Vice Przewodnicząca pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju, współautorka Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025, pełnomocnik Wójta Gminy Raszyn ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030. Prelegent wielu ogólnopolskich konferencji z zakresu samorządu i administracji publicznej. Autor publikacji i artykułów m.in. w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

W 2023 r. Uchwałą Zarządu Metropolii Warszawskiej zostałam powołana do grona 43 ekspertów celem tworzenia jednego z najważniejszych dokumentów „Strategii Metropolii Warszawskiej do roku 2040”.

Katarzyna Klimaszewska - laureatka konkursu „Brylanty Łazarskiego”, skierowanego do absolwentów Wyższej Szkoły Handlu i Prawa za osiągnięte sukcesy zawodowe
Odznaczenie Katarzyny Klimaszewskiej Złotą Odznaką Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka
Pozyskane dla Gminy Raszyn wyróżnienie - 3. miejsce dla Centrum Sportu Raszyn w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Państwowej Inspekcji Pracy 2022
Pozyskane dla Gminy Raszyn wyróżnienie - Sportowa Architektura Regionu 2027 dla Centrum Sportu Raszyn
 • Order Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce za działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz praw człowieka na wszystkich polach aktywności i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei orderu „praemiando inicitat” - maj 2015
 • Złota Odznaka Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka - maj 2019
 • Mecenas Polskiego Tańca - tytuł przyznany przez Polską Federację Tańca - grudzień 2020
 • Laureatka konkursu „Brylanty Łazarskiego” skierowanego do absolwentów Wyższej Szkoły Handlu i Prawa za osiągnięte sukcesy zawodowe - październik 2020
 • Członek Komitetu Honorowego Mistrzostw Europy U15 & U17 w podnoszeniu ciężarów - sierpień 2022
 • Honorowy Członek Klubu UKS Orlęta Raszyn – Akt nadania styczeń 2023
 • Magister Ekonomii - 2003
  - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego, Warszawa
  - Wydział Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej
  - Kierunek: Logistyka w handlu zagranicznym
 • Manadżer Sportu - 2011
  - Polska Akademia Sportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki
  - Certyfikat „Sports Manager”
 • Pracownik Samorządowy MSWiA - 2011
  - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  - Certyfikat Pracownika Samorządowego Państwowy egzamin ze służby przygotowawczej 9-ciu ustaw o samorządzie gminnym
 • Zarządca Nieruchomości - 2014
  - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego, Warszawa
  - Wydział Ekonomii i Zarządzania
  - Kierunek: Zarządzanie Nieruchomościami, Studia podyplomowe
 • EMBA – Executive Master of Business Administration - 2022
  Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Studnia podyplomowe
 • od 2022 roku doktorantka na Wydziale Prawa warszawskiej uczelni ubiegająca się o stopień doktora nauk prawnych
  Dysertacja doktorska pt. „Polityka spójności samorządu gminnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju regionu na przykładzie gmin województwa mazowieckiego. Agenda 2030. Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”
 • Międzynarodowe szkolenie „Fit for Change”, Budowa platformy handlowej w nowoczesnym cyklu sprzedaży (moduł I i II)
  Certificate of Attendance - International Sales Training
 • Certyfikat szkolenia – Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
 • Kurs Interakcje – Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego i jej wpływ na funkcjonowanie urzędu
 • Certyfikat szkolenia – Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji Prawa zamówień publicznych
 • Certyfikat szkolenia – Zarządzanie projektami kierowanie zespołem projektowym
 • Certyfikat szkolenia – Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Compendium regulacji prawnych i procedur
 • Certyfikat szkolenia – Umowy na roboty budowlane w zamówieniach publicznych – uprawnienia zamawiającego, zmiany, odstąpienie, kary oraz odpowiedzialność wykonawcy
 • Ceryfikat szkolenia – Kierowanie zespołem, warsztaty menadżerskie
 • Certyfikat szkolenia Klubu Sportowa Polska
  - Modernizacja energetyczna obiektów publicznych
  - Termomodernizacja i efektywność energetyczna obiektów publicznych
  - Środki na finansowanie rozwoju infrastruktury sportowej
  - Ustawa prawa zamówień publicznych
  - Sztuka budowania, wyposażenia i modernizacji obiektów sportowych
 • Certyfikat szkolenia SportBonus – Sfinansujemy sport w twojej Gminie
 • Certyfikat Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
  - Planowanie i budowa pływalni, basenów, wellness i spa
  - Efektywne zarządzanie i optymalizacja kosztów eksploatacji
  - Komercjalizacja obiektów sportowych
  - Zasady bezpieczeństwa na obiektach rekreacji wodnej
  - Skuteczne prowadzenie procesu inwestycyjnego
  - Finansowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych
  - Partnerstwo publiczno – prywatne
  - Modernizacja obiektów sportowych
 • Certyfikat Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
  - Eksploatacja i konserwacja obiektów sportowych
  - Pielęgnacja boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią
  - Planowanie i budowa sztucznych lodowisk
  - Zadaszanie obiektów sportowych
  - Finasowanie inwestycji sportowych
 • Certyfikat szkolenia – Zarządzanie zespołem
 • Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ośrodków Sportu i Rekreacji
 • I Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Ośrodków Sportu I Rekreacji
  - Ochrona danych osobowych
  - Kodeks etyki
  - Zarządzenia
  - Ocena ryzyka
  - Zamówienia publiczne w kontroli zarządczej

Moje publikacje


fab fa-readme

Globalizacja staje się istotą funkcjonowania XXI wieku, zwanego wiekiem urbanizacji. Zjawisko to buduje obecnie nieznaną dotychczas, nową przestrzeń dla rozwoju samorządów. Dobrobyt poszczególnych gmin zależy dziś od standardu zarządzania, a cele globalne stają się wytycznymi w kształtowaniu polityki spójności oraz zrównoważonego rozwoju regionu poszczególnych samorządów. Ideę zrównoważonego rozwoju opisuję obecnie w pracy doktorskiej. Jednocześnie od kilku badam samorządy, ich kondycję finansową, kształtowanie rocznych budżetów i wieloletnich prognoz finansowych oraz procesów inwestycyjnych. Na podstawie posiadanej wiedzy, danych oraz w uzupełnieniu o fachową literaturę piszę artykuły i publikacje naukowe. W tej zakładce znajdziecie Państwo artykuły, jakie pisałam w latach 2016-2023 do raszyńskiej lokalnej gazety samorządowej pn. „Kurier Raszyński” oraz do ogólnopolskiej gazety samorządy terytorialnego „Pismo Wspólnota”.

Życzę miłej lektury

Rodzina:

Mąż Jan. 49 lat. Raszyniak od urodzenia. Ukończył finanse i rachunkowość. Od ponad 22 lat z sukcesem prowadzi własną firmę. Specjalizuje się we współpracy z korporacjami międzynarodowymi. Jego hobby to akwarystyka i ichtiologia. W swoim przydomowym oczku wodnym hoduje unikalne karpie koi oraz wiele gatunków lilii wodnych i nenufarów. Uwielbia wędkarstwo i jazdę na rowerze.

Córka Maja. 22 lata. Studentka IV roku Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 11-ktorna Mistrzyni Polski i 2-krotna Mistrzyni Europy w tańcu sportowym i akrobatyce. Członek polskich i światowych federacji tanecznych. Za swoje sportowe osiągnięcia otrzymała wyróżnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Posiada uprawnienia trenera oraz sędziego krajowego PFT. Dziś przekazuje swoją wiedzę kolejnym młodym pokoleniom uzdolnionych tancerzy i sędziuje taneczne turnieje ogólnopolskie. Maja to typ erudyty, bardzo ambitna, niezwykle komunikatywna i zawsze uśmiechnięta.

Syn Mikołaj. 19 lat. Student I roku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania sięgają fizyki kwantowej. Marzy, by w najbliższym czasie rozpocząć także studia na kierunku filozofii. Uwielbia pływanie, deskorolkę i e-sport. Pasjonat klocków Lego. Bardzo dużo czyta, posiada szerokie horyzonty myślowe. Wolnymi wieczorami ogląda przez teleskop gwiazdozbiory ze swojego balkonu. Mikołaj to typowy altruista, szlachetny, empatyczny, zawsze gotowy nieść pomoc innym.

Pies York Leon. 5 lat. Ulubieniec wszystkich domowników. Uwielbia dwa słowa: spacer i jedzenie. Cały sezon letni pilnuje żab, które zamieszkują wokół przydomowego oczka wodnego. Niezwykle energiczny i radosny. 

Rejestr kredytów i wpłat - informacje wymagane przez Kodeks Wyborczy


RASZYN W PIGUŁCE

RASZYN W PIGUŁCE

MOJE PROFILE W SOCIAL MEDIACH