Radna Powiatu Pruszkowskiego - podsumowanie 2023 roku

Radna Powiatu Pruszkowskiego - podsumowanie 2023 roku

Od 2010 roku jestem Państwa reprezentantką w Radzie Powiatu Pruszkowskiego. Tę służbę publiczną zawsze wypełniam dla dobra naszej społeczności. Najważniejsza jest dla mnie zasada legalizmu, czyli praca społeczna w ramach prawa i zgodnie z prawem, przy respektowaniu konstytucyjnej zasady podziału władzy, przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej.

 

Funkcję radnej pełnię absolutnie bezstronnie i bezinteresownie, pomagając wszystkim i pamiętając o służebnym charakterze tej pracy. Ta aktywność społeczna w imieniu Mieszkańców Gminy Raszyn to dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie. 

Zawsze jestem do Państwa dyspozycji.


A oto podsumowanie mojej pracy społecznej w Radzie Powiatu Pruszkowskiego w 2023 roku:

🔹uczestnictwo w 12 posiedzeniach Rady – frekwencja 100%

🔹uczestnictwo w 11 posiedzeniach Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

🔹uczestnictwo w 10 posiedzeniach Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

🔹uczestnictwo w 7 posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 

 

RASZYN W PIGUŁCE

RASZYN W PIGUŁCE

MOJE PROFILE W SOCIAL MEDIACH